Diela

 • Oranžová kniha, Pragma 1991.
 • Od medikáciou k meditácii (From medication to meditation), Pragma 2000.
 • Meditácia – Prvá a jediná sloboda (Meditation: The First and Last Freedom), Pragma 2005.
 • Cesta bieleho oblaku, Pragma 2000.
 • Najvyššia náuka – Príhovory o Keňa-Upanišadách (The supreme doctrine), Pragma 2004.
 • Perly vo vrecku u vesty (More Gold Nuggets), Pragma 2006.
 • Zápisky šialenca (Notes of a Madman), Votobia 1997.
 • Sex (Sex), Pragma 2006.
 • Psychológia ezoteriky (The Psychology of the Esoteric), Eugenika 2005.
 • Od smrti k nesmrteľnosti (From Death to Deathlessness), Pragma 1996.
 • Od sexu k nadvedomiu (From sex to superconsciousness), Pragma 1996.
 • Horčičné semienko, (The Mustard seed), Pragma 2007.
 • Diamantová sútra (The Diamond sutra), Pragma 1999.
 • Tantra, spiritualita a sex (tantra, Spirituality & Sex), Pragma 2003.
 • Sútra srdca (The Heart sutra), Votobia 2005.
 • Život láska, smiech (Life, Love, Laughter), Pragma 1992.
 • Jóga – veda o duši (Yoga: The Science of the Soul), Pragma 2005.
 • Osho o zenu (Osho on Zen), Pragma 2005.
 • Liečenie duše (Pharmacy for the soul), Eugenika 2007.
 • Súcit – vrchol lásky (Compassion – The Ultimate Flowering of Love), Eugenika 2006.
 • Inteligencia – tvorivá odpoveď na prítomnosť (Intelligence – The Creative Response to Now), Eugenika 2006.
 • Skrytá mystéria (The hidden Mysteries), Eugenika 2006.
 • Dôvernosť – ako dôverovať sebe i druhým ľuďom (Intimacy: Trusting Oneself and the Other), Eugenika 2005.
 • Sloboda – odvaha byť sám sebou, Eugenika 2006.
 • Tak hovorím vám, (I say unto you), Fontána 2007.
 • Radosť – šťastie, ktoré prichádza z vnútra (Joy – The Happiness That Comes from Within), Eugenika 2006.
 • Odvaha – radosť z nebezpečného života (Courage – The joy of living Dangerously), Eugenika 2004.
 • Zrelosť – zodpovednosť byť sám sebou (Maturity: The responsibility of being oneself), Eugenika 2004.
 • Tvorivosť – uvoľnenie vnútorných síl (Creativity: Unleashing the forces within), Eugenika 2004.
 • Vedomie – kľúč k životu v rovnováhe (Awareness – The key to living in balance), Eugenika 2005.
 • Intuícia – poznania, ktoré presahuje logiku (Intuition: Knowing beyond logic), Eugenika 2005.
 • Kniha o egu (The Book of Ego), Eugenika 2008.
 • ABC Osvietenie – Duchovný slovník (The ABC of Enlightenment), Pavel Dobrovský – BETA s.r.o. 2009.
 • Kúzlo sebaúcty (The Magic of Self-respect), Pavel Dobrovský – BETA, s.r.o. 2012
 • Kniha poznanie (Book of understanding), Pragma 2007