Dynamická meditácia

Čo je dynamická meditácia?

Dynamická Oshova meditácia je fyzické cvičenie vedúce k vnútornej koncentrácii.
Cvičenie trvá hodinu a je rozdelené do piatich fáz.

Súvisiaci obrázok

  • Dýchanie (10 minút). Nadychujte sa a vydychujte nosom. Prudko, hlboko a chaoticky. Celé telo tomuto prudkému dýchanie napomáha. Účelom prvej fázy je rozprúdiť v tele energiu.
  • Katarzia (10 minút). Uvoľnenie kontroly. Necháte telo, aby sa prejavilo bez kontroly. Môžete kričať, plakať, dupať, smiať sa, triasť sa, tancovať. Robte to, čo vaše telo žiada a myseľ nechajte bokom.
  • Hu hu (10 minút). Skáčete s rukami zdvihnutými nad hlavu, s dopadom na celé chodidlo. Pri dopade vyrazíte výkrik „Hu“. Ste ako balón na driblovanie.
  • Stop (15 minút). Zastavte sa v tom pohybe, kde vás začiatok štvrtej fázy zastihol. Zmrznite. Obráťte svoju pozornosť dovnútra a pozorujte, čo sa vo vás deje.
  • Uvoľnenie (15 minút). Uvoľnite sa a nechajte telo plynúť, ak chce tancovať, nech tancujú. Dajte mu voľnosť a užite si tú radosť.Pre cvičenie je veľmi nápomocná hudba (Osho Dynamic Meditation) dostupná na bežných nosičoch. Jednak vyznačuje trvania jednotlivých fáz, jednak vám pomáha dostať sa do potrebného naladenie.

Vykonávajte správne a účinne

Ak môžete cvičiť v skupine, prípadne pod vedením,je výhodou. Pomáha to dostať sa hlbšie do seba, uvoľniť sa a vydať sa plne z energie. Cvičenie vyžaduje istú mieru akustického súkromia. Aby ste si ho mohli poriadne užiť, musíte mať možnosť hlasitého verbálneho prejavu. Fáza skákanie „Hu hu“ zase vyžaduje pevnú podlahu, aby nedochádzalo k rušeniu iných osôb.