Učenie

Oshovo učenie stojí na skutočnom osobnom zážitku jeho učenie, ktorý stojí za všetkými slovami a je dosiahnuteľný iba pomocou bdelé pozornosti = meditácie. Vo svojich príhovoroch to nespočetnekrát zmienil.

Osho svoje učenie nepodával akademickú cestou, ale vo veľmi osobných príhovoroch k svojim nasledovníkom. Nikdy sa nestal autorom žiadneho písaného textu, všetky dodnes vychádzajúci knihy vznikli prepisom audio záznamov na popud jeho žiakov. Jeho príhovory boli naplnené humorom a častými žarty, pričom sa veľakrát cielene vyjadroval v paradoxoch a vzájomných rozporoch, aby znemožnil toto učenie akokoľvek sumarizovať či vytvoriť všeobecný, stručný záver, vďaka čomu na základe jeho učenie nikdy nebola vytvorená žiadna sekta.

Hovoril na nespočetné množstvo tém: často priamo alebo nepriamo dotýkajúce sa náboženstvo (vrátane džinizmu, hinduizmu, chasidismu, budhizmu, tantry a ďalších), kritizoval spoločenské konvencie, konformizmus a prehnaný materializmus.

Vyhlasoval, že „nový človek“ bude kombináciou múdrosti Západu i Východu, tzv. „Zorba Buddha“. To znamená, že si podobne ako Grék Zorba z románu Nikosa Kazantzakisa bude bohémsky užívať pozemských radostí a po vzore Gautama Budha bude pátrať po duchovnej hĺbke a precitnutie, jedno bez druhého pritom vraj nemôže byť. Presadzoval opustení minulosti i budúcnosti, namiesto čoho sa mal človek plne sústrediť na prítomnosť.

Súvisiaci obrázok

Oshove myšlienky

„Jadro, podstatu nemožno vyjadriť žiadnym spôsobom. Ja s vami pokračujem v rozhovoroch, ale to, čo hovorím, nie je to, čo by som rád povedal. To, čo by som vám rád povedal, slovami povedať nemožno, a to, čo bolo povedané, nie je to, čo by som vám rád povedal. Je to večné dilemu, mystické dilemu. Vieš, ale nedokážeš to povedať, a čokoľvek si povedal, nie je to, čo poznáš. „

„Naozaj zbožný človek sa zrodí okamihom, kedy prijme zodpovednosť za seba samého, okamihom, keď povie:, Čokoľvek, čo som, záleží len na mne – nie na minulosti, ale na prítomnosti. Záleží na mojom rozhodnutí v tomto okamihu, a ak ho chcem zmeniť, mám úplnú slobodu to urobiť. „